Život je bars krásny

Portrét o človeku, ktorý má srdce dobrodruha. Na jednej strane je túžba zdolávať vrcholy a na druhej venovať sa svojej rodinke, ktorú taktiež miluje. 
Čo tento Človek uprednostňuje?