Ta zrob to!!

Film vytvorený študentami filmového workshopu, ktorý organizovalo OZ Nový film a Občianska voľba pivovaru Šariš. Workshop sa organizoval od 2. do 8. augusta vo Veľkom Šariši a jeho vyvrcholením bolo podujatie Letná filmová noc na Šarišskom hrade, kde bol tento krátky film slávnostne odpremietaný.