Kinári

Film zachytáva 4 protagonistov, ktorí sa so zatvorením svojho kamenného kina vyrovnávajú odlišne.