Sizyfos

Život je jedna veľká guľa, ktorú musíme tlačiť do strmého kopca. Niekto tu váhu skrátka nemusí udržať a guľa sa skotúľa z kopca dole. Vtedy nám nezostáva nič iné, len začať odznova… Film Sizyfos je portrétom bývalého narkomana, ktorý sa stiahol z civilizácie na vidiek, aby sa v malom dome na povale venoval japonskému umeniu origami. Práve umenie je niekedy cesta ako ľahšie začať odznova.

Life is a big ball that we have to push up a steep hill. All it takes it a single slip to set the ball rolling back down, leaving us with no other option but to start from the bottom again… „Sisyphus“ is a portrait of a former drug addict who has moved to a little house in the country, away from civilization, and spends his time making orgiami in the loft. Sometimes art is the easiest way to start from scratch.

účinkuje/cast: ladislav žilinčík
námet, scenár, produkcia a réžia/story by, screenplay, production and direction: marek janičík
kamera/director of photography: ondřej szöllös, šimon horna
strih/editor: šimon horna, marek janičík
zvuk/sound: tomáš kršiak
animácia/animation: matej mazák
dizajn: lukáš matejka