Obnova kina vo Veľkom Šariši

V roku 2016 sme dali opraviť 35 mm premietačku a premietli film Pásla kone na betóne s účasťou pani Zimkovej. Občianske združenie (OZ) Nový film v spolupráci s Kultúrno-informačným centrom Veľký Šariš, opravilo filmové premietačky v tunajšom kine a zorganizuje niekoľko filmových nedeľných popoludní. Ako informoval Peter Vlkovič, predseda OZ, už v nedeľu 2. októbra popoludní pripravili prvé premietanie – a to filmu Pásla kone na betóne. Predstaviť ho príde Milka Zimková, ktorá hrá hlavnú úlohu a pred filmom odohrá svoju divadelnú monodrámu. Ďalšie filmy sú na programe v nedeľu 16. októbra – Osadné za účasti protagonistov filmu a o týždeň 23. októbra počas Seniorfestu bude premietaný film Don Quijote z Krivian o výnimočnom Šarišanovi Jánovi Lazoríkovi z Krivian.

Veľkošarišské kino bolo dejiskom realizácie projektu Občianskeho združenia Nový film z Prešova (vo Veľkošarišane sme obšírnejšie o jeho zameraní, cieľoch a poslaní písali v č. 9 a 10/2016). Jeho predstaviteľ Peter Vlkovič konštatoval splnenie plánovaného zámeru celej akcie – premietalo sa tri nedele. V programe boli filmy Pásla kone na betóne (hraný), Osadné a Don Quijote z Krivian (dokumentárne). Nešlo len o „holé“ premietanie filmov, ale aj o sprievodné akcie ku každému z nich. „Ťažko sa mi hodnotí účasť na predstaveniach, myslím si, že bola celkom dobrá, veď ľudia nie sú dnes naučení chodiť na takéto premietania. Preto aj jedným z cieľov projektu je obnoviť takýto vzťah,“ podčiarkol P. Vlkovič. Dobrého partnera našiel v Kultúrnoinformačnom centre Veľký Šariš. Práve s jeho vedením chce rokovať aj o tom ako spustenú iniciatívu udržať pri živote. „Chceli by sme spoločne hľadať spôsoby čo najmenej finančne náročné, aby sme to mohli ďalej pravidelne robiť,“ informoval. Jedným z impulzov je opravená premietacia technika v kine, ktorú netreba nechať ladom ležať, skupina nadšencov už skôr urobila minivýstavu k histórii kina vo Veľkom Šariši (na obr.). P. Vlkovičovi sa páči aj samotné kino, hodnotí ho prívlastkami „krásne, dobré“. A s technickým vybavením je stvorené na premietanie 35 mm filmových pásov.