Lunch menu / Obedové menu

Observačnou metódou sa režisérka vkradne do každodenného stravovania rôznych ľudí, kde pri rozhovore riešia svoju momentálnu časť životného príbehu, ktorá ich trápi, teší, zaujíma, alebo hnevá. Kolobeh rastu človeka od dieťaťa až po zostarnutie je veľmi krásny proces, ktorým si práve teraz prechádzame, začíname, alebo už končíme. Vždy však prežívame podobné nástrahy, či trápenia. Posúvajú nás prvé rozhodnutia a hľadania ľudí, ktorí budú buď našim prínosom alebo iba bytosti z našich nočných mor. Autorka sa snaží zasahovať do skutočnosti v minimálnej možnej miere a ani si túto skutočnosť neprispôsobuje. Bráni sa vytvoreniu nejakého naratívu, dramatických situácií či ozvláštnení, tobôž atraktivizácii. Pochopiteľne, žiaden film nie je „neutrálny“, každý text má autora, ktorý je v ňom prítomný. Ide len o to, v akej miere.

 

Enghlish:
The director sneaks a look at the everyday dining of various people who talk about their current life situation that bothers, cheers, intrigues or annoys them. The life cycle starting from childhood up to old age is a great process that we just undergo, start or end. However, we always experience similar lures or worries. We are moved forward by our first decisions and mates, and we will either benefit from them or they will become our nightmares. The author tries to interfere reality as minimum as possible and does not adjust it, too. She refrains from creating a narrative, dramatic situations, peculiarities or attractions. Certainly, none of films is “neutral”, every text has its author who is present in it. The point is to which extent.