CHCEME vaše DANE

NEDÁVAJTE ŠTÁTU, ČO NEMUSÍTE

Financie z 2% z dane nám umožňujú plánovať náročnejšie práce, na ktoré nestačia naše dobrovoľnícke kapacity. Ak ste zamestnanec, stačí vytlačiť tieto tlačivá: VYHLÁSENIE a POTVRDENIE, s vyplnením ktorých Vám poradia na ekonomickom oddelení u zamestnávateľa. Potvrdenie o zaplatení dane Vám mzdové oddelenie vášho zamestnávateľa vydá na Vaše požiadanie. Vyhlásenie si stiahnite z našej stránky, prípadne zadajte mzdovému oddeleniu informácie, ktoré sa nachádzajú nižšie. 

Tlačivá potom pošlite na príslušný daňový úrad do 30. apríla.

V prípade nejasností a otázok nás neváhajte kontaktovať: novy.film@gmail.com, 0907 213 247.

ĎAKUJEME!!!!!!

Údaje potrebné na poukázanie 2% z dane:

IČO: 421 054 04
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: Nový film
Sídlo: Škultétyho 28, 080 01 Prešov

Ak ste živnostník, stačí ak tieto údaje vypíšete priamo do daňového priznania.

Ak ste firma, pozor, začalo sa postupné znižovanie percenta, na verejnoprospešné účely a máte dve možnosti:
– darovať súčasne s 2 % z daní aj finančný dar z vlastných zdrojov vo výške min. 0,5% dane – obidvoje do 31. marca.
– ak sa rozhodne firma nedarovať organizácii dar z vlastných zdrojov, môže darovať len 1 % z daní

V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať predsedu združenia: Peter Vlkovič, novy.film@gmail.com, 0907 213 247

ĎAKUJEME VÁM 🙂

Presný postup pre poukázanie 2 % z daní - zamestnanec

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov,
ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: “Potvrdenie o zaplatení dane“.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. ) 2 % z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. ) 3 % z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2 % / 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4.2022 na Daňový úrad – adresu úradu nájdete na webstránke Finančnej správy, link: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost
 6. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj “Potvrdenie o odpracovaní” minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Presný postup pre poukázanie 1 % (2 %) z daní - právnicke osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0 % (2 %) pre právnické osoby v roku 2022:

 

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

 1. ) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane
 2. ) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV, už sú uvedené kolonky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolonke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov – NOVINKA od roku 2016.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla:), adresu úradu nájdete na webstránke Finančnej správy, link: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a v termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Dôležité termíny:

31.3.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31.3.2022 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

30.4.2022 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)